NAUČIMO SE UČITI

Program je namenjen študentom, ki bi radi svoj čas bolje izkoristili in postali učinkovitejši, takim, ki bi radi izboljšali ocene in tistim, ki imajo težave pri učenju in želijo obvladati nove in učinkovitejše tehnike pomnjenja in koncetracije.
Program:

  • Prepoznavanje vaše učne tehnike
  • Slaba motivacija, manjša vztrajnost- večja motivacija, dobra vztrajnost- tehnike sproščanja in samogovora za večjo učinkovitost
  •  Pridobivanje interesa za nove strategije učenja
  • Dvig samospoštovanja
  • Izboljšanje samoregulacije- načrtovanje učenja, vztrajnost pri dolgotrajnem učenju, predvidevanje potrebnega napora, učenje iz preteklih izkušenj, kako se učiti, posploševanje …

Delavnice potekajo v majhnih skupinah. V 5 srečanjih, ki trajajo po uro in pol v dopoldanskem času ali v popoldanskem času.