PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

Psihološko svetovanje ŠPORTNIKOM je namenjeno izboljšanju športnikove psihološke priprave na tekmovanje – k izboljševanju športnikovega nastopa, čim boljšemu nastopnemu stanju in tako k boljšim športnim rezultatom. Skozi pogovore se ukvarjamo z različnimi psihološkimi lastnostmi, kot npr. motivacija, koncentracija, aktivacija, samokontrola, prilagojenost na stres, agresivnost, trema ipd. Svetovanje je namenjeno športnikom, ki se srečujejo s težavami, pa tudi tistim, ki bi radi svoj nastop še dodatno izboljšali, izkoristili vse svoje potenciale.

Psihološko svetujemo tudi TRENERJEM, kajti trener je tisti, ki je vsakodnevno v stiku s tekmovalcem. S trenerjem športni psihologi največkrat sodelujemo na štirih večjih področjih:

  • razumevanje osnovnih psiholoških mehanizmov, ki vplivajo na športnikovo psihološko pripravljenost in skupno razmišljanje o prilagajanju, izboljševanju načinov treninga;
  • učenje nekaterih osnovnih tehnik psihološke priprave (predstavljanje, sproščanje, samogovor…) in sprotna strokovna pomoč pri apliciranju teh tehnik na športnike;
  • razumevanje in razvijanje spretnosti na socialno-psihološkem področju (spretnosti vodenja, komuniciranja, reševanja konfliktov, motiviranja, psihične priprave in razvoja skupine…).