TRENING MENTALNIH SPRETNOSTI

Mentalne spretnosti vsak od nas že ima razvite. Z različnimi vajami pa se nanje osredotočimo in tako izboljšamo naše delovanje na želenih področjih. To so razne spretnosti in tehnike, ki so uporabne tako na športnem terenu, kot v šoli in poslovnem svetu.
Veščine, ki se jih naučimo na mentalnem treningu so:

  • UPRAVLJANJE S STRESOM- učimo se, kako zmanjšati vpliv stresa, strategije obvladovanja
  • UČENJE TEHNIK SPROŠČANJA – spoznavanje različnih nivojev aktivacije
  • TEHNIKE PREDSTAVLJANJA – praktična uporaba
  • TEHNIKE SAMOGOVORA – spreminjanje negativnih misli in uporaba pozitivnih stavkov
  • POZORNOST IN KONCENTRACIJA – kako se osredotočiti, izboljšati koncentracijo
  • TEAM BUILDING – preoblikovanje “skupine v team”
  • POSTAVLJANJE CILJEV -realističnih, dosegljivih in sistematičnih ciljev, prepoznavanje motivacijskih dejavnikov
  • KOMUNIKACIJA IN ODNOSI
  • ZMANJŠEVANJE ANKSIOZNOSTI in prednastopne treme