PRVI KORAKI

KAJ DELA PSIHOLOG?

Kadar se odločimo za sodelovanje s psihologom, lahko pričakujemo, da bomo precej aktivni, zato je dobro, da smo za sodelovanje sami motivirani in pripravljen delati v smeri pozitivnih sprememb. Ko se dogovorimo za sodelovanje in sprejmemo dogovor, začnemo raziskovati, kako posameznik deluje, kaj si želi in kakšni so njegovi oz. njeni cilji in podobno.

Že v začetku poskusimo ugotoviti, kje je težava in kdaj se pojavi. Seveda ni rečeno, da ostanemo samo pri tej temi, težavi. Včasih se zgodi, da sredi procesa človek ugotovi, da težava, zaradi katere je prišel, sploh ni tako pomembna kot neka druga.

Psihologa uvodoma zanima, kakšna je koncentracija, zbranost tekmovalca, kako se tekmovalec čustveno odziva, ali ima težave z aktivacijo, kako je s skupinsko dinamiko, kakšen odnos ima s trenerjem? Je športnik pretirano živčen, so vzrok za to starši in njihove zahteve, je pretreniran ali pa preveč tekmuje?

Rešitev je toliko, kolikor je športnikov. Psiholog oceni, kakšne predtekmovalne strategije športnik uporablja: kaj si govori, kako se vede, kako se počuti in kaj razmišlja pred začetkom nastopa. Športnik nato skupaj s psihologom, včasih pa tudi skupaj s trenerjem in s starši, razvije strategije reševanja in spoprijemanja s problemom. Načrt, ki ga naredijo, športnik preizkuša v praksi. Načrt skozi srečanja s psihologom nadgrajuje in sčasoma izdelata individualni program ali prednastopno rutino. Ta vsebuje na primer:

  • mišično sproščanje (napete, rigidne mišice negativno vliva na nastop)
  • dihanje (kadar je športnik pred nastopom napet diha drugače, kot kadar je miren)
  • usmerjanje pozornosti, koncentracija
  • vizualizacija (vadba nastopa ali posameznih spretnosti v mislih)
  • tehnika pozitivnega samogovora (spodbudni, pozitivni stavki).